Grid

Klubber og udvalg

Amtets mange klubber og udvalg er en oplagt måde at møde andre elever på tværs af klasser og årgange på.

På Amtet har vi omkring 30 forskellige klubber og udvalg. Og hvis der ikke er lige den klub, du søger, så kan du starte din egen.

Til råd- og udvalgspræsentationen i starten af skoleåret kan du høre om de forskellige klubber og udvalg, og hvordan du tilmelder dig eller ansøger.

På Amtet har vi omkring 30 forskellige klubber og udvalg. Og hvis der ikke er lige den klub, du søger, så kan du starte din egen.

Til råd- og udvalgspræsentationen i starten af skoleåret kan du høre om de forskellige klubber og udvalg, og hvordan du tilmelder dig eller ansøger.

På Amtet har vi omkring 30 forskellige klubber og udvalg. Og hvis der ikke er lige den klub, du søger, så kan du starte din egen.

Til råd- og udvalgspræsentationen i starten af skoleåret kan du høre om de forskellige klubber og udvalg, og hvordan du tilmelder dig eller ansøger.

På Amtet har vi omkring 30 forskellige klubber og udvalg. Og hvis der ikke er lige den klub, du søger, så kan du starte din egen.

Til råd- og udvalgspræsentationen i starten af skoleåret kan du høre om de forskellige klubber og udvalg, og hvordan du tilmelder dig eller ansøger.

På Amtet har vi omkring 30 forskellige klubber og udvalg. Og hvis der ikke er lige den klub, du søger, så kan du starte din egen.

Til råd- og udvalgspræsentationen i starten af skoleåret kan du høre om de forskellige klubber og udvalg, og hvordan du tilmelder dig eller ansøger.

På Amtet har vi omkring 30 forskellige klubber og udvalg. Og hvis der ikke er lige den klub, du søger, så kan du starte din egen.

Til råd- og udvalgspræsentationen i starten af skoleåret kan du høre om de forskellige klubber og udvalg, og hvordan du tilmelder dig eller ansøger.

Elevrådet

I elevrådet har eleverne stor mulighed for at få reel indflydelse og være med til at sætte rammerne for en demokratisk skole. Elevrådet på Roskilde Gymnasium er stort og velfungerende. Med to repræsentanter fra hver klasse er elevrådet det forum, hvor du kan få både små og store ting videre og blive hørt i en større sammenhæng. Derudover sidder to repræsentanter fra elevrådet i skolens bestyrelse.

Instagramgruppen

Amtets instagramgruppe mødes ugentligt til at planlægge og lave indhold til skolens instagram. I gruppen får man mulighed for at bidrage med kreative idéer og man får et socialt fællesskab på tværs af klasser og årgange. Derudover er man som medlem nogle gange med til diverse arrangementer for at optage indhold til profilen.

Billedkunstcafé

Billedkunstcaféen er et tilbud, hvor du kan arbejde med dine kreative evner og eksperimentere med forskellige kunstneriske udtryksformer i et hyggeligt og kreativt samvær med dine kammerater.

Frivillig idræt

Frivillig idræt er et tilbud til elever, som gerne vil røre sig lidt efter skole. Alle elever er velkomne og aktiviteterne varierer.

Røde Kors-udvalget

Røde Kors-udvalget består af skolens Røde Kors-ambassadører. Som medlem er man bl.a. med til at organisere skolens gymnasieindsamling for Røde Kors.

Fest-udvalget

Skolens festudvalg arrangerer de forskellige fester, som afholdes på skolen, i samarbejde med skolen og skolens vagtfirma. Det er også udvalget, som vælger tema, og som bl.a. står i baren og i garderoben til festerne.

Science Show

Som Science Show-elev bliver du sammen med andre elever undervist i at lave Science Show. Du får mulighed for at lave en masse spektakulære forsøg, samtidig med, at du lærer at stå på en scene og kommer ud over scenekanten med din viden og budskaber. Som en del af uddannelsen skal Science Show-gruppen også på ekskursioner.

Hue- vogn- og studietrøje-udvalget

Som medlem af Hue- vogn- og studietrøje-udvalget er man med til at organisere præsentationen af de forskellige leverandører og muligheder, når det gælder studenterhuen, vognkørslen og studietrøjerne, til skolens øvrige elever.

Grøn Skole

I Grøn Skole modtages vi alle ideer til en bæredygtig udvikling med kyshånd, og der arbejdes på at gøre driften af skolen mere bæredygtig. Grøn Skole mødes ofte, indimellem er der en udflugt med et bæredygtigt indhold, og de arrangerer også spændende grønne fællesarrangementer

OpSwing

OpSwing-udvalget arrangerer hyggelige OpSwing-musikcaféer, som bliver afholdt nogle gange om året. I udvalget er man med til at bestemme tema og elever fra alle årgange og mange forskellige klasser lægger energi og arbejde i at lave OpSwing.

Seksualundervisnings-udvalget

Seksualundervisningsudvalget består både af elever og lærere. Medlemmerne er uddannet af Sex og Samfund og går rundt i klasserne for at undervise i, hvordan klassen laver en samværspolitik, som handler om hvordan eleverne er sammen i klasserne, på sociale medier og efter skoletid. Udvalget arrangerer også fællestimer med oplægsholdere, som handler om forskellige emner som samtykke, grænser, seksualitet, normer og meget mere.

Rumklubben

Rumklubben er et hyggeligt fællesskab og er ikke et talentprogram, men et interessefællesskab. Om du er nørd eller nybegynder er derfor lige meget. Det eneste krav er, at du synes det kunne være sjovt at vide mere om det store himmelrum og gerne vil med på spændende ekskursioner fx til Møn, Brorfelde og DTU.

Operation Dagsværk

OD-gruppen arrangerer Operation Dagsværk-dagen for eleverne på Amtet. Så hvis du har lyst til at udforme og koordinere fede events, gøre en forskel og samtidig få gode venner på kryds og tværs af både klasser og årgange, så er OD-gruppen det perfekte sted for dig.

HF & STX-udvalget

Det nye HF- og STX-udvalg er nedsat af elevrådet med medlemmer fra både HF og STX for at skabe mere samarbejde og fællesskab på tværs af de to uddannelser.

Brætspilscafé

Et par eftermiddage om måneden kan du spille brætspil på Amtet i vores brætspilscafé, som bliver holdt i lokale 02a, som er indrettet til formålet. Her findes et stort udvalg af spil, som du kan spille sammen med dine venner fra Amtet og de lærere, som også er med i udvalget.

Forfatterklubben

Forfatterklubben mødes 4-5 gange årligt og tager også gerne på tur ud af huset til fx forfatteroplæsninger og open mic-arrangementer. På møderne laves der bl.a. kreative skriveøvelser, læser inspirationskilder og man giver feedback på hinandens skriveprojekter. Vi skriver både digte, sangtekster, noveller, romaner, teaterstykker og tegneserier. Alle genrer og elever er velkomne!

AirCondition (skolebladet)

AiRCondition er elevernes eget skoleblad. Det udkommer cirka fire gange om året og produceres af eleverne selv og redigeres af lærerredaktører. Eleverne skriver om alt fra sociale og faglige aktiviteter som idrætsdage, musical og hverdagslivet på Amtet.

Filmklubben

I Filmklubben laves der bl.a. arrangementer, hvor der i skolens to auditorier vises film hele natten til popcorn, pizza og hygge. Det er eleverne selv, der bestemmer programmet.

Kor på Amtet

Kor på Amtet er elevdrevet og er for alle, som har lyst til at synge med i kor med andre elever på tværs af klasser og årgange.

ER-FU (Elevrådets-forretningsudvalg)

ER-FU er Elevrådets Forretningsudvalg og består af seks elever fra elevrådet. Det er ER-FU, som indkalder elevrådet til møder. Forretningsudvalget sætter dagsordenen til elevrådets møder og er ordstyrere undervejs. De har overblikket og er også bindeleddet mellem skolens ledelse og elevrådets medlemmer.

Rvent

Skolens Rvent-udvalg består af idérige elever og lærere, der planlægger forskellige fælles aktiviteter i undervisningstiden eller i frikvartererne

Amtets Idrætsklub (AIK)

I AIK er der fokus på idrætsoplevelser og et stærkt idrætsfællesskab på tværs af årgange. AIK er en klub, hvor du som elev kan prøve kræfter med nye idrætsaktiviteter sammen med andre elever fra Amtet.

Udsmyknings-udvalget

I udsmyknings-udvalget er man med til at beslutte, hvilken udsmykning, der skal være på skolen.

DGS (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning)

DGS er de danske gymnasieelevers interesseorganisation. DGS’ formål er, jævnfør de gældende vedtægter, at arbejde for og udbrede kendskabet til gymnasieelevernes interesser samt at politisere og aktivere gymnasieleverne. Som elev har du mulighed for at blive Roskilde Gymnasiums repræsentant til DGS-møder rundt om i landet.

Fredagscafé

Fredagscafé-udvalget arrangerer hyggelige events efter skole et par gange om året. Til caféerne er der god mulighed for at hygge sig, snakke, spise kage, spille spil – og ikke mindst lytte til musik.

Kantine-udvalget

I kantine-udvalget kan man være med til at have indflydelse på hvilke retter, der serveres i kantinen.

Filosoficafé

Der afholdes årligt omkring tre filosofi-café arrangementer, hvor der debatteres filosofiske emner. Arrangementer er åbne for alle skolens elever.

Skakklubben

Skakklubben er for alle elever, som ønsker at spille skak og møde andre elever fra andre klasser og årgange.

Garn-udvalget

Hvis du holder af at strikke, hækle eller lave andet garn-relateret håndarbejde, er garn-udvalget måske noget for dig. Garn-udvalget er en hyggelig måde at møde andre elever på.

OnAir

I Amtets OnAir gruppe kan du gribe chancen for at lave liveproduktion af fx musical, Åbent Hus og foredrag. Her kan du prøve at være producerer, fotograf, lys- eller lydmester.

Læs mere om elevrådet, ER-FU og seksualundervisningsudvalget.

Du kan også være med i skolens musical:

Læs mere om elevrådet, ER-FU og seksualundervisningsudvalget.

Du kan også være med i skolens musical:

Læs mere om elevrådet, ER-FU og seksualundervisningsudvalget.

Du kan også være med i skolens musical:

Læs mere om elevrådet, ER-FU og seksualundervisningsudvalget.

Du kan også være med i skolens musical:

Læs mere om elevrådet, ER-FU og seksualundervisningsudvalget.

Du kan også være med i skolens musical:

Læs mere om elevrådet, ER-FU og seksualundervisningsudvalget.

Du kan også være med i skolens musical: