Grid

Privatlivspolitik nyhedsbrev

Samtykke til nyhedsbrev og orientering om, hvordan Roskilde Gymnasium behandler personoplysninger på dig, som skriver dig op til at modtage nyhedsbrevet.

Samtykke til nyhedsbrev og orientering om, hvordan Roskilde Gymnasium behandler personoplysninger om abonnenter

Jeg bekræfter hermed, at ville modtage Roskilde Gymnasiums nyhedsbrev på nedenstående vilkår.

Jeg er opmærksom på, at jeg altid kan afmelde nyhedsbrevet og at mine personoplysninger i så fald vil blive slettet af Roskilde Gymnasium.

Vi registrerer følgende personoplysninger om dig, hvis du abonnerer på nyhedsbrevet

Vi registrer de oplysninger, du selv har givet os som led i din tilmelding til nyhedsbrevet.

Dette er din mailadresse og evt. dit navn og efternavn.

Vi registrerer også det tidspunkt for, hvor du har bekræftet din tilmelding, så vi kan dokumentere dette. Desuden opsamler MailChimp IP-adresse, som kan bruges til statistiske formål til at estimere geolokation, hvis man ønsker at segmentere et nyhedsbrev ud fra lokation. Denne funktion benytter vi dog ikke, da den er meget upræcis, men funktionen kan ikke slås fra.

Derudover registrerer vi statistiske oplysninger om, hvordan vores nyhedsbrev bliver brugt.

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af det samtykke, der ligger i din tilmelding til nyhedsbrevet, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

Du skal være opmærksom på, at du altid kan afmelde nyhedsbrevet. Det kan du gøre ved at klikke på linket nederst i et af de nyhedsbreve, som du har modtaget fra os: afmeld nyhedsbrevet her

Vi opbevarer dine personoplysninger på følgende måde

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du er abonnent på vores nyhedsbrev.

Personoplysningerne opbevaret i skolens it-systemer, som kun få medarbejdere på skolen har adgang til.

Når du afmelder dig som abonnent, sletter vi dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Retten til at få orientering om behandling af dine personoplysninger: Du har ret til at få oplyst, at vi behandler personoplysninger om dig og hvorfor, jf. artikel 13 og 14 i databeskyttelsesforordningen. Disse oplysninger får du her.

Hvis du ønsker mere udførlige oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte skolens databeskyttelsesrådgiver: dpo@gfadm.dk

Retten til indsigt: Du kan få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvad formålet med behandlingen er, hvor længe vi opbevarer personoplysningerne om dig, hvor vi har oplysningerne fra. Din ret til indsigt kan dog være begrænset, hvis hensynet til private interesser, fortrolighed om tredjemands oplysninger eller tavshedspligt i den offentlige forvaltning kræver det, jf. databeskyttelseslovens § 22.

Retten til indsigelse: Du kan gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger og eventuelt kræve, at oplysningerne bliver slettet, berigtiget eller begrænset, jf. artikel 21 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til berigtigelse: Du kan få rettet eller suppleret personoplysninger om dig, som er forkerte eller ufuldstændige, jf. artikel 16 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til begrænsning af behandlingen: du har ret til at få begrænset vores behandling af dine personoplysninger, hvis der er særlige grunde til det, jf. artikel 18 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til sletning: Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at vi kan sende dig nyhedsbrevet. Hvis du ønsker nogle af dine personoplysninger slettet så længe du er abonnent, kan du kontante os.

Sådan gør du brug af dine rettigheder: du skal kontakte skolens [kontaktperson] eller skolens databeskyttelsesrådgiver på dpo@gfadm.dk og oplyse, hvilken ret, du ønsker at gøre brug af og hvorfor. Vi vil herefter undersøge, om vi er enige med dig i dit ønske.

Formalia

Roskilde Gymnasium er dataansvarlig for de behandlinger af personoplysninger, vi har beskrevet ovenfor. Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os:

Roskilde Gymnasium

Domkirkepladsen

mail@roskilde-gym.dk

Databeskyttelsesrådgiver: dpo@gfadm.dk

Klageadgang

Du kan klage over Roskilde Gymnasiums behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K.

Her kan du læse vores cookiepolitik.