Grid

SU- og SPS-vejledning

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

SU- er en økonomisk hjælp til dig der er fyldt 18 år. Der er en række betingelser der skal være opfyldt for at du er berettiget til SU.

Du kan søge om SU fra kvartalet efter du fylder 18 år, altså første gang du søger skal være enten 1. januar-1. april- 1. juli eller 1. oktober. Du kan tidligst søge 1. måned før din første udbetaling.

Alle studerende skal bruge selvbetjeningssystemet minSU til at ansøge og til at ændre i SU.

 • Du skal bruge MitID for at logge på.
 • Nemkonto - Du skal have valgt en nemkonto i din bank for at kunne modtage penge fra SU.
 • Digital postkasse – alle breve sendes til dig digitalt. Du har derfor et ansvar for at tjekke dine beskeder.

Du skal altid holde dig orienteret på www.su.dk og læse dine beskeder i din digitale postkasse.

Hvis du har brug for yderligere hjælp er du altid velkommen til at henvende dig personligt på kontoret i åbningstiden.

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

SU- er en økonomisk hjælp til dig der er fyldt 18 år. Der er en række betingelser der skal være opfyldt for at du er berettiget til SU.

Du kan søge om SU fra kvartalet efter du fylder 18 år, altså første gang du søger skal være enten 1. januar-1. april- 1. juli eller 1. oktober. Du kan tidligst søge 1. måned før din første udbetaling.

Alle studerende skal bruge selvbetjeningssystemet minSU til at ansøge og til at ændre i SU.

 • Du skal bruge MitID for at logge på.
 • Nemkonto - Du skal have valgt en nemkonto i din bank for at kunne modtage penge fra SU.
 • Digital postkasse – alle breve sendes til dig digitalt. Du har derfor et ansvar for at tjekke dine beskeder.

Du skal altid holde dig orienteret på www.su.dk og læse dine beskeder i din digitale postkasse.

Hvis du har brug for yderligere hjælp er du altid velkommen til at henvende dig personligt på kontoret i åbningstiden.

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

SU- er en økonomisk hjælp til dig der er fyldt 18 år. Der er en række betingelser der skal være opfyldt for at du er berettiget til SU.

Du kan søge om SU fra kvartalet efter du fylder 18 år, altså første gang du søger skal være enten 1. januar-1. april- 1. juli eller 1. oktober. Du kan tidligst søge 1. måned før din første udbetaling.

Alle studerende skal bruge selvbetjeningssystemet minSU til at ansøge og til at ændre i SU.

 • Du skal bruge MitID for at logge på.
 • Nemkonto - Du skal have valgt en nemkonto i din bank for at kunne modtage penge fra SU.
 • Digital postkasse – alle breve sendes til dig digitalt. Du har derfor et ansvar for at tjekke dine beskeder.

Du skal altid holde dig orienteret på www.su.dk og læse dine beskeder i din digitale postkasse.

Hvis du har brug for yderligere hjælp er du altid velkommen til at henvende dig personligt på kontoret i åbningstiden.

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

SU- er en økonomisk hjælp til dig der er fyldt 18 år. Der er en række betingelser der skal være opfyldt for at du er berettiget til SU.

Du kan søge om SU fra kvartalet efter du fylder 18 år, altså første gang du søger skal være enten 1. januar-1. april- 1. juli eller 1. oktober. Du kan tidligst søge 1. måned før din første udbetaling.

Alle studerende skal bruge selvbetjeningssystemet minSU til at ansøge og til at ændre i SU.

 • Du skal bruge MitID for at logge på.
 • Nemkonto - Du skal have valgt en nemkonto i din bank for at kunne modtage penge fra SU.
 • Digital postkasse – alle breve sendes til dig digitalt. Du har derfor et ansvar for at tjekke dine beskeder.

Du skal altid holde dig orienteret på www.su.dk og læse dine beskeder i din digitale postkasse.

Hvis du har brug for yderligere hjælp er du altid velkommen til at henvende dig personligt på kontoret i åbningstiden.

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

SU- er en økonomisk hjælp til dig der er fyldt 18 år. Der er en række betingelser der skal være opfyldt for at du er berettiget til SU.

Du kan søge om SU fra kvartalet efter du fylder 18 år, altså første gang du søger skal være enten 1. januar-1. april- 1. juli eller 1. oktober. Du kan tidligst søge 1. måned før din første udbetaling.

Alle studerende skal bruge selvbetjeningssystemet minSU til at ansøge og til at ændre i SU.

 • Du skal bruge MitID for at logge på.
 • Nemkonto - Du skal have valgt en nemkonto i din bank for at kunne modtage penge fra SU.
 • Digital postkasse – alle breve sendes til dig digitalt. Du har derfor et ansvar for at tjekke dine beskeder.

Du skal altid holde dig orienteret på www.su.dk og læse dine beskeder i din digitale postkasse.

Hvis du har brug for yderligere hjælp er du altid velkommen til at henvende dig personligt på kontoret i åbningstiden.

Fakta om SU

Fakta om SU

Fakta om SU

Fakta om SU

Fakta om SU

Hvor meget SU kan du få?

Hvis du bor hjemme er din SU er afhængig af dine forældreforhold og hvad dine forældre tjener.
Hvis du er udeboende og over 20 år er du ikke afhængig af forældreindkomst.

Se SU-satser.

SU-lån

Hvis du ikke synes at dit SU stipediet rækker til at dække dine leveomkostninger er det muligt at ansøge om SU-lån.

Læs mere om SU-lån.

Vær opmærksom på du skal betale SU-lån tilbage igen.

Erhvervsarbejde - hvor meget må du tjene?

Det er også muligt at tjene penge på erhvervsarbejde, tjek her hvor meget du må tjene.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Er du ordblind eller har du en psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse, kan du søge forskellige former for hjælp til at komme bedst muligt gennem din gymnasietid.

SPS skal sikre, at du som elev kan uddanne dig på lige fod med andre, selvom du har en funktionsnedsættelse.

Ordblind

Hvis du er ordblind, kan du have behov for kompenserende læse-skriveteknologi, studiematerialer fra Nota og studiestøttetimer.

Talblind

Er du talblind, eller i tvivl om du er det, skal du kontakte skolens matematikvejledere, når du er startet til på gymnasiet. De vil så teste dig og lægge en plan med dig om hvilken støtte, som du evt. kan søge.

Psykisk funktionsnedsættelse

Hvis du har psykiske vanskeligheder, kan du få hjælp af en mentor til at skabe overblik over uddannelsen og hjælp til at strukturere din læring. Psykiske vanskeligheder kan fx være depression, angst, personlighedsforstyrrelse, skizofreni, autisme eller ADHD. Det er ikke lektiehjælp til fagene en mentor kan tilbyde men støtte til at prioritere og planlægge din tid. Tal med din klasses gymnasievejleder, hvis du er i tvivl om, hvad mentorstøtten indebærer.

Fysisk funktionsnedsættelse

Kan dække over alt fra kroniske sygdomme, bevægelseshandicap, syns- og hørehandicap, samt neurologisk funktionsnedsættelse.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Er du ordblind eller har du en psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse, kan du søge forskellige former for hjælp til at komme bedst muligt gennem din gymnasietid.

SPS skal sikre, at du som elev kan uddanne dig på lige fod med andre, selvom du har en funktionsnedsættelse.

Ordblind

Hvis du er ordblind, kan du have behov for kompenserende læse-skriveteknologi, studiematerialer fra Nota og studiestøttetimer.

Talblind

Er du talblind, eller i tvivl om du er det, skal du kontakte skolens matematikvejledere, når du er startet til på gymnasiet. De vil så teste dig og lægge en plan med dig om hvilken støtte, som du evt. kan søge.

Psykisk funktionsnedsættelse

Hvis du har psykiske vanskeligheder, kan du få hjælp af en mentor til at skabe overblik over uddannelsen og hjælp til at strukturere din læring. Psykiske vanskeligheder kan fx være depression, angst, personlighedsforstyrrelse, skizofreni, autisme eller ADHD. Det er ikke lektiehjælp til fagene en mentor kan tilbyde men støtte til at prioritere og planlægge din tid. Tal med din klasses gymnasievejleder, hvis du er i tvivl om, hvad mentorstøtten indebærer.

Fysisk funktionsnedsættelse

Kan dække over alt fra kroniske sygdomme, bevægelseshandicap, syns- og hørehandicap, samt neurologisk funktionsnedsættelse.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Er du ordblind eller har du en psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse, kan du søge forskellige former for hjælp til at komme bedst muligt gennem din gymnasietid.

SPS skal sikre, at du som elev kan uddanne dig på lige fod med andre, selvom du har en funktionsnedsættelse.

Ordblind

Hvis du er ordblind, kan du have behov for kompenserende læse-skriveteknologi, studiematerialer fra Nota og studiestøttetimer.

Talblind

Er du talblind, eller i tvivl om du er det, skal du kontakte skolens matematikvejledere, når du er startet til på gymnasiet. De vil så teste dig og lægge en plan med dig om hvilken støtte, som du evt. kan søge.

Psykisk funktionsnedsættelse

Hvis du har psykiske vanskeligheder, kan du få hjælp af en mentor til at skabe overblik over uddannelsen og hjælp til at strukturere din læring. Psykiske vanskeligheder kan fx være depression, angst, personlighedsforstyrrelse, skizofreni, autisme eller ADHD. Det er ikke lektiehjælp til fagene en mentor kan tilbyde men støtte til at prioritere og planlægge din tid. Tal med din klasses gymnasievejleder, hvis du er i tvivl om, hvad mentorstøtten indebærer.

Fysisk funktionsnedsættelse

Kan dække over alt fra kroniske sygdomme, bevægelseshandicap, syns- og hørehandicap, samt neurologisk funktionsnedsættelse.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Er du ordblind eller har du en psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse, kan du søge forskellige former for hjælp til at komme bedst muligt gennem din gymnasietid.

SPS skal sikre, at du som elev kan uddanne dig på lige fod med andre, selvom du har en funktionsnedsættelse.

Ordblind

Hvis du er ordblind, kan du have behov for kompenserende læse-skriveteknologi, studiematerialer fra Nota og studiestøttetimer.

Talblind

Er du talblind, eller i tvivl om du er det, skal du kontakte skolens matematikvejledere, når du er startet til på gymnasiet. De vil så teste dig og lægge en plan med dig om hvilken støtte, som du evt. kan søge.

Psykisk funktionsnedsættelse

Hvis du har psykiske vanskeligheder, kan du få hjælp af en mentor til at skabe overblik over uddannelsen og hjælp til at strukturere din læring. Psykiske vanskeligheder kan fx være depression, angst, personlighedsforstyrrelse, skizofreni, autisme eller ADHD. Det er ikke lektiehjælp til fagene en mentor kan tilbyde men støtte til at prioritere og planlægge din tid. Tal med din klasses gymnasievejleder, hvis du er i tvivl om, hvad mentorstøtten indebærer.

Fysisk funktionsnedsættelse

Kan dække over alt fra kroniske sygdomme, bevægelseshandicap, syns- og hørehandicap, samt neurologisk funktionsnedsættelse.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Er du ordblind eller har du en psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse, kan du søge forskellige former for hjælp til at komme bedst muligt gennem din gymnasietid.

SPS skal sikre, at du som elev kan uddanne dig på lige fod med andre, selvom du har en funktionsnedsættelse.

Ordblind

Hvis du er ordblind, kan du have behov for kompenserende læse-skriveteknologi, studiematerialer fra Nota og studiestøttetimer.

Talblind

Er du talblind, eller i tvivl om du er det, skal du kontakte skolens matematikvejledere, når du er startet til på gymnasiet. De vil så teste dig og lægge en plan med dig om hvilken støtte, som du evt. kan søge.

Psykisk funktionsnedsættelse

Hvis du har psykiske vanskeligheder, kan du få hjælp af en mentor til at skabe overblik over uddannelsen og hjælp til at strukturere din læring. Psykiske vanskeligheder kan fx være depression, angst, personlighedsforstyrrelse, skizofreni, autisme eller ADHD. Det er ikke lektiehjælp til fagene en mentor kan tilbyde men støtte til at prioritere og planlægge din tid. Tal med din klasses gymnasievejleder, hvis du er i tvivl om, hvad mentorstøtten indebærer.

Fysisk funktionsnedsættelse

Kan dække over alt fra kroniske sygdomme, bevægelseshandicap, syns- og hørehandicap, samt neurologisk funktionsnedsættelse.