Grid

Læsevejledere

Skolens tre læsevejledere hjælper vores elever med læse- og skrivevanskeligheder fx ordblindhed.

Vores tre læsevejledere Ane, Elisabeth og Karin screener alle førsteklasser i samarbejde med dansklærerne.

Hvis en elev ser ud til at have særlige vanskeligheder, tilbyder vi en samtale og ekstra test for at se, om eleven:

 • kan have glæde af ekstra læse- og skriveundervisning
 • er berettiget til ekstra tid til eksamen
 • er berettiget til særlige oplæsnings- og skriveprogrammer

Læsevejledningen ligger i Vejlederhuset, Bondetinget 6.

Skolens tre læsevejledere hjælper vores elever med læse- og skrivevanskeligheder fx ordblindhed.

Vores tre læsevejledere Ane, Elisabeth og Karin screener alle førsteklasser i samarbejde med dansklærerne.

Hvis en elev ser ud til at have særlige vanskeligheder, tilbyder vi en samtale og ekstra test for at se, om eleven:

 • kan have glæde af ekstra læse- og skriveundervisning
 • er berettiget til ekstra tid til eksamen
 • er berettiget til særlige oplæsnings- og skriveprogrammer

Læsevejledningen ligger i Vejlederhuset, Bondetinget 6.

Skolens tre læsevejledere hjælper vores elever med læse- og skrivevanskeligheder fx ordblindhed.

Vores tre læsevejledere Ane, Elisabeth og Karin screener alle førsteklasser i samarbejde med dansklærerne.

Hvis en elev ser ud til at have særlige vanskeligheder, tilbyder vi en samtale og ekstra test for at se, om eleven:

 • kan have glæde af ekstra læse- og skriveundervisning
 • er berettiget til ekstra tid til eksamen
 • er berettiget til særlige oplæsnings- og skriveprogrammer

Læsevejledningen ligger i Vejlederhuset, Bondetinget 6.

Skolens tre læsevejledere hjælper vores elever med læse- og skrivevanskeligheder fx ordblindhed.

Vores tre læsevejledere Ane, Elisabeth og Karin screener alle førsteklasser i samarbejde med dansklærerne.

Hvis en elev ser ud til at have særlige vanskeligheder, tilbyder vi en samtale og ekstra test for at se, om eleven:

 • kan have glæde af ekstra læse- og skriveundervisning
 • er berettiget til ekstra tid til eksamen
 • er berettiget til særlige oplæsnings- og skriveprogrammer

Læsevejledningen ligger i Vejlederhuset, Bondetinget 6.

Skolens tre læsevejledere hjælper vores elever med læse- og skrivevanskeligheder fx ordblindhed.

Vores tre læsevejledere Ane, Elisabeth og Karin screener alle førsteklasser i samarbejde med dansklærerne.

Hvis en elev ser ud til at have særlige vanskeligheder, tilbyder vi en samtale og ekstra test for at se, om eleven:

 • kan have glæde af ekstra læse- og skriveundervisning
 • er berettiget til ekstra tid til eksamen
 • er berettiget til særlige oplæsnings- og skriveprogrammer

Læsevejledningen ligger i Vejlederhuset, Bondetinget 6.

AL
Ane Langager Thomsen
rgal@roskilde-gym.dk
Lærer
Leder af læsevejledningen
Læsevejleder
Dansk
Tysk

Ane er læsevejleder for følgende klasser: 1.j, 1.p, 2.u, 2.w, 2.x, 2.y, 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e, 3.k, 3.u og 3.w

Hvis du ønsker at kontakte Ane, kan du enten sende hende en mail eller en Lectiobesked til AL.

EV
Elisabeth Vedel Hollensen
rgev@roskilde-gym.dk
Lærer
Læsevejleder
Dansk
Tysk

Elisabeth er læsevejleder for følgende klasser: 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.k, 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.j, 2.t, 2.z, 3.y og 3.z  

Hvis du ønsker at kontakte Elisabeth, kan du enten sende hende en mail eller en Lectiobesked til EV.

KE
Karin Eskesen
rgke@roskilde-gym.dk
Lærer
Læsevejleder
Engelsk
Idræt

Karin er læsevejleder for følgende klasser: 1.s, 1.t, 1.u, 1.w, 1.x, 1.y, 1.z, 2.e, 2.k, 2.p, 2.s, 3.s og 3.x

Hvis du ønsker at kontakte Karin, kan du enten sende hende en mail eller en Lectiobesked til KE.