Grid

Gymnasievejledning

Skolens gymnasievejledere hjælper dig med at planlægge og gennemføre dit gymnasieforløb. Hver klasse har tilknyttet en vejleder. Hvis du har uddannelsesmæssige, økonomiske, sociale eller personlige problemer, så henvend dig i vejledningshuset.

Gymnasievejledningen ligger i stueetagen i byhuset på Bondetinget 6.

Der er normalt en gymnasievejleder hver dag mellem kl. 10.00 og 13.30. Hvis du vil i kontakt med din vejleder, skal du skrive en besked til vejlederen i Lectio, gerne med en kort beskrivelse af hvad du ønsker at tale om. Derefter vil gymnasievejlederen svare, så hurtigt det er muligt, og give dig en tid til en samtale.

Du kan ikke ringe direkte til en vejleder - ring i stedet til kontoret, hvis det haster eller du har en akut opstået problematik, du har brug for hjælp til at løse nu og her.

Skolens gymnasievejledere hjælper dig med at planlægge og gennemføre dit gymnasieforløb. Hver klasse har tilknyttet en vejleder. Hvis du har uddannelsesmæssige, økonomiske, sociale eller personlige problemer, så henvend dig i vejledningshuset.

Gymnasievejledningen ligger i stueetagen i byhuset på Bondetinget 6.

Der er normalt en gymnasievejleder hver dag mellem kl. 10.00 og 13.30. Hvis du vil i kontakt med din vejleder, skal du skrive en besked til vejlederen i Lectio, gerne med en kort beskrivelse af hvad du ønsker at tale om. Derefter vil gymnasievejlederen svare, så hurtigt det er muligt, og give dig en tid til en samtale.

Du kan ikke ringe direkte til en vejleder - ring i stedet til kontoret, hvis det haster eller du har en akut opstået problematik, du har brug for hjælp til at løse nu og her.

Skolens gymnasievejledere hjælper dig med at planlægge og gennemføre dit gymnasieforløb. Hver klasse har tilknyttet en vejleder. Hvis du har uddannelsesmæssige, økonomiske, sociale eller personlige problemer, så henvend dig i vejledningshuset.

Gymnasievejledningen ligger i stueetagen i byhuset på Bondetinget 6.

Der er normalt en gymnasievejleder hver dag mellem kl. 10.00 og 13.30. Hvis du vil i kontakt med din vejleder, skal du skrive en besked til vejlederen i Lectio, gerne med en kort beskrivelse af hvad du ønsker at tale om. Derefter vil gymnasievejlederen svare, så hurtigt det er muligt, og give dig en tid til en samtale.

Du kan ikke ringe direkte til en vejleder - ring i stedet til kontoret, hvis det haster eller du har en akut opstået problematik, du har brug for hjælp til at løse nu og her.

Skolens gymnasievejledere hjælper dig med at planlægge og gennemføre dit gymnasieforløb. Hver klasse har tilknyttet en vejleder. Hvis du har uddannelsesmæssige, økonomiske, sociale eller personlige problemer, så henvend dig i vejledningshuset.

Gymnasievejledningen ligger i stueetagen i byhuset på Bondetinget 6.

Der er normalt en gymnasievejleder hver dag mellem kl. 10.00 og 13.30. Hvis du vil i kontakt med din vejleder, skal du skrive en besked til vejlederen i Lectio, gerne med en kort beskrivelse af hvad du ønsker at tale om. Derefter vil gymnasievejlederen svare, så hurtigt det er muligt, og give dig en tid til en samtale.

Du kan ikke ringe direkte til en vejleder - ring i stedet til kontoret, hvis det haster eller du har en akut opstået problematik, du har brug for hjælp til at løse nu og her.

Skolens gymnasievejledere hjælper dig med at planlægge og gennemføre dit gymnasieforløb. Hver klasse har tilknyttet en vejleder. Hvis du har uddannelsesmæssige, økonomiske, sociale eller personlige problemer, så henvend dig i vejledningshuset.

Gymnasievejledningen ligger i stueetagen i byhuset på Bondetinget 6.

Der er normalt en gymnasievejleder hver dag mellem kl. 10.00 og 13.30. Hvis du vil i kontakt med din vejleder, skal du skrive en besked til vejlederen i Lectio, gerne med en kort beskrivelse af hvad du ønsker at tale om. Derefter vil gymnasievejlederen svare, så hurtigt det er muligt, og give dig en tid til en samtale.

Du kan ikke ringe direkte til en vejleder - ring i stedet til kontoret, hvis det haster eller du har en akut opstået problematik, du har brug for hjælp til at løse nu og her.

AR
Annette Kjærholm Rasmussen
rgar@roskilde-gym.dk
Lærer
Engelsk
Fransk
Leder af vejledningen
Gymnasievejleder

Annette er gymnasievejleder for følgende klasser: 1.a, 1.c, 1.d, 1.k, 1.s, 1.x, 1.y, 1.z, 1.j, 1.p, 2.j, 2.a, 2.b, 2.e, 2.k, 2.t, 2.u, 2.y, 2.z, 3.b, 3.d, 3.e, 3.k, 3.s, 3.u, 3.w, 3.x, 3.z

LB
Lisa Bak-Jensen
rglb@roskilde-gym.dk
Lærer
Gymnasievejleder
Musik
Psykologi

Lisa er gymnasievejleder for følgende klasser: 1.b, 1.t, 1.u, 1.w, 2.c, 2.d, 2.s, 2.w, 2.x, 2.p, 3.a, 3.c, 3.y

Få svar på dine spørgsmål

Få svar på dine spørgsmål

Få svar på dine spørgsmål

Få svar på dine spørgsmål

Få svar på dine spørgsmål

Har du eksamensangst? Kom på kursus

Hvert skoleår i forårssemestret afholder gymnasievejledningen et eksamenstræningskursus primært rettet mod dig, der føler angst ved at gå til eksamen.

Det foregår typisk på fire hverdagseftermiddage, og når du har tilmeldt dig, er din deltagelse obligatorisk.

Spørg din vejleder, hvis du er interesseret i at høre mere.

Læs gode råd til dig, som skal til eksamen

Lyt til podcast om eksamensangst

Har du uro og negative tanker om eksamenssituationen?

Så vil vi anbefale, at du lytter til vejledningens podcast om eksamensangst

Episode 1: Hvad er (din) eksamensangst? Sæt ord på (nyt vindue)

Episode 2: Hvordan negative tanker har det med at fortrænge de positive (nyt vindue)

Episode 3: Hvad signalerer krop og åndedræt, når angsten får overtaget? (nyt vindue)

Episode 4: Forberedelse til eksamen handler ikke kun om at læse lærebøger (nyt vindue)

Har du brug for SPS-støttetimer?

På Roskilde Gymnasium kan du søge om støttetimer, hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse i fald du opfylder kravene til at modtage SPS.

Læs mere om SPS her

For at ansøge om SPS-støtte skal du indsende lægelig dokumentation for din funktionsnedsættelse og heri gøre opmærksom på, hvor meget støtte du har behov for.

Vejledningen og kontoret kan kontaktes, hvis du har yderligere spørgsmål.

Har du brug for gymnasial supplering?

Mange uddannelser opererer med specifikke adgangskrav. Det betyder, at du i din gymnasiale eksamen skal have haft et eller flere fag på bestemte niveauer og måske med en bestemt karakter. Har du ikke det, er der mulighed for at supplere din eksamen med de manglende fag. Det kaldes faglig- eller gymnasial supplering.


Som udgangspunkt er der to hovedveje ind i den faglige supplering:

1) GSK-kurser, som typisk har en varighed på mellem 4 mdr. og 1 år. Her kan man supplere flere fag på en gang.

2) Sommersupplering, som typisk finder sted i august måned. Her kan man kun supplere et fag og et niveau. Fx matematik C til matematik B. Forudsætningen er, at den ønskede uddannelse giver mulighed for et såkaldt betinget optag.

Læs mere om faglig supplering her

Her er der også en henvisning til de specifikke adgangskrav til de videregående uddannelser.

Fastholdelsesstrategi

Her kan du læse om vores fastholdelsesstrategi.