Grid

Rejser og ture

Vi er midt i byen - og tæt på verden. Vi tager på studie- og udvekslingsture samt ekskursioner.

Studieture

I 2.g og 1.hf kommer du på studietur med din klasse. Transporten til din destination vil være bæredygtig, typisk tog eller bus.

Studieture

I 2.g og 1.hf kommer du på studietur med din klasse. Transporten til din destination vil være bæredygtig, typisk tog eller bus.

Studieture

I 2.g og 1.hf kommer du på studietur med din klasse. Transporten til din destination vil være bæredygtig, typisk tog eller bus.

Studieture

I 2.g og 1.hf kommer du på studietur med din klasse. Transporten til din destination vil være bæredygtig, typisk tog eller bus.

Studieture

I 2.g og 1.hf kommer du på studietur med din klasse. Transporten til din destination vil være bæredygtig, typisk tog eller bus.

Studieture

I 2.g og 1.hf kommer du på studietur med din klasse. Transporten til din destination vil være bæredygtig, typisk tog eller bus.

Information om studieturene

Information om studieturene

Information om studieturene

Information om studieturene

Information om studieturene

Før rejsen: Rammer og beslutningsprocedure

Studie- og udvekslingsrejser tilrettelægges af rejselærerne, så alle i klassen kan deltage, men efter lovgivningen er deltagelse frivillig.

 • Studierejser ligger fortrinsvis i 2.g og 1.hf og i faste uger. De varer typisk 4-5 døgn. Der deltager to lærere pr. klasse.
 • En studietur i 2.g/1.hf må max. koste 4000 kr. excl. kost og lommepenge. USA-turen i Going Global-klassen er dyrere, typisk omkring 8.000 kr. excl. kost og lommepenge. Derudover kommer i gymnasietiden udgifter til ekskursioner og evt. udveksling med Frankrig eller Tyskland, som koster mellem 1500 kr. og 2.500 kr.
 • Skolen lægger sig ikke fast på et bestemt antal rejser og ekskursioner for den enkelte elev.
 • Der aftales i teamet i klasserne i 1.g og 1.hf, hvilke rejser de vil tilbyde klassen. Alle forslag skal indeholde faglige og pædagogiske mål, rejsemål og cirkapris.
 • I god tid inden rejsen orienteres elever og forældre skriftligt om indhold, budget og skolens rejseregler. Eleverne og/eller forældrene underskriver accept af dette.
 • Oplysninger om hvorvidt eleven lider af (alvorlige/kroniske) sygdomme, allergier eller lignende er vigtige for lærerne, og de skal derfor have retningslinjer for hjælp i akutte situationer.
 • Elever, der ikke er EU-statsborgere, men har lovlig bopæl i et EU-medlemsland, behøver i en række tilfælde ikke visum og tilbagerejsetilladelse, når de er på skolerejse i de fleste EU-lande. Nærmere oplysninger fås ved ambassade eller konsulat for landet, man skal besøge.
Rejseregler
 • Programmet for studieture, udvekslingsture og ekskursioner fastsættes af de deltagende lærere, og eleverne forventes at deltage aktivt i alle programpunkter. De deltagende lærere leder turene som skolens repræsentanter.

 • Både dagens program og rejsetiden er en del af undervisningen.

 • På overnatningssteder skal lokale regler altid overholdes. Der skal være ro på gange, værelser mv.

 • Eleverne skal altid færdes mindst to sammen, når de er ude.

 • Specielt for udvekslingsture gælder det, at eleverne skal respektere landets og værtsfamiliernes normer og holdninger. Værterne er ikke bare hotelværter, men forventer engagement fra vores side.

 • Eleverne er dækket af rejsesygesikringen (den offentlige sygesikring, blåt sygesikringskort), når det gælder lægebehandling i EU-lande, men den dækker ikke hjemtransport i forbindelse med sygdom og ulykke.

 • Skolen har ikke yderligere dækning for elever på rejser. I øvrigt henvises til familiens egen rejseforsikring.
Studie- og ordensregler særligt i forhold til studierejser

Skolens Studie- og ordensregler gælder også for studieture, udvekslingsture og ekskursioner. Det betyder bl.a. at:

 • Eleverne har pligt til at følge skolens studie- og ordensregler på studieture, udvekslingsrejser og ekskursioner. Ved alle arrangementer og aktiviteter i skolens regi er det forventet, at deltagerne påtager sig et ansvar for hinanden og for skolens omdømme udadtil.
 • Alkohol og rusmidler er ikke tilladt i den almindelige hverdag på gymnasiet, hvilket også inkluderer introture, studieture, udvekslingsture og andre ekskursioner. Elever må derfor ikke møde frem påvirkede af alkohol eller andre former for rusmidler, og elever må ikke indtage alkohol eller andre former for rusmidler på introture, studieture, udvekslingsture og ekskursioner.
 • Ved brud på skolens studie- og ordensregler kan de i studie- og ordensreglerne beskrevne sanktioner anvendes af skolen. Herudover kan brud på regler for studieture, udvekslingsture og ekskursioner for elever medføre uledsaget hjemsendelse fra turen på egen regning.
 • En hjemsendelse fra en studietur er at sidestille med udelukkelse fra et skolearrangement og/eller undervisning. En hjemsendelse er en forvaltningsretlig afgørelse, som er omfattet af forvaltningslovens regler om partshøring, begrundelse, klagevejledning og klageadgang.
 • Myndighedsafgørelsen om hjemsendelse træffes af skolens ledelse. Skolen orienterer i den forbindelse elevens forældre om hjemsendelsen, hvis eleven er under 18 år.

Information om studieturene

Ekskursioner

I forbindelse med din undervisning kan lærerne arrangere forskellige ekskursioner. Dette kan bl.a. være dagsekskursioner til naturområder, som f.eks. Boserup Skov, eller til museer, som f.eks. Glyptoteket. For nogle hold kan der også være ekskursioner af et par dages varighed til forskellige steder i Danmark. Som medlem af én af skolens klubber er der også mulighed for at komme på ekskursioner.

Ekskursioner

I forbindelse med din undervisning kan lærerne arrangere forskellige ekskursioner. Dette kan bl.a. være dagsekskursioner til naturområder, som f.eks. Boserup Skov, eller til museer, som f.eks. Glyptoteket. For nogle hold kan der også være ekskursioner af et par dages varighed til forskellige steder i Danmark. Som medlem af én af skolens klubber er der også mulighed for at komme på ekskursioner.

Ekskursioner

I forbindelse med din undervisning kan lærerne arrangere forskellige ekskursioner. Dette kan bl.a. være dagsekskursioner til naturområder, som f.eks. Boserup Skov, eller til museer, som f.eks. Glyptoteket. For nogle hold kan der også være ekskursioner af et par dages varighed til forskellige steder i Danmark. Som medlem af én af skolens klubber er der også mulighed for at komme på ekskursioner.

Ekskursioner

I forbindelse med din undervisning kan lærerne arrangere forskellige ekskursioner. Dette kan bl.a. være dagsekskursioner til naturområder, som f.eks. Boserup Skov, eller til museer, som f.eks. Glyptoteket. For nogle hold kan der også være ekskursioner af et par dages varighed til forskellige steder i Danmark. Som medlem af én af skolens klubber er der også mulighed for at komme på ekskursioner.

Ekskursioner

I forbindelse med din undervisning kan lærerne arrangere forskellige ekskursioner. Dette kan bl.a. være dagsekskursioner til naturområder, som f.eks. Boserup Skov, eller til museer, som f.eks. Glyptoteket. For nogle hold kan der også være ekskursioner af et par dages varighed til forskellige steder i Danmark. Som medlem af én af skolens klubber er der også mulighed for at komme på ekskursioner.

Ekskursioner

I forbindelse med din undervisning kan lærerne arrangere forskellige ekskursioner. Dette kan bl.a. være dagsekskursioner til naturområder, som f.eks. Boserup Skov, eller til museer, som f.eks. Glyptoteket. For nogle hold kan der også være ekskursioner af et par dages varighed til forskellige steder i Danmark. Som medlem af én af skolens klubber er der også mulighed for at komme på ekskursioner.

Sprogrejser

Der er både højniveauture i 3.g og sprogophold i sprogklassen.

Sprogrejser

Der er både højniveauture i 3.g og sprogophold i sprogklassen.

Sprogrejser

Der er både højniveauture i 3.g og sprogophold i sprogklassen.

Sprogrejser

Der er både højniveauture i 3.g og sprogophold i sprogklassen.

Sprogrejser

Der er både højniveauture i 3.g og sprogophold i sprogklassen.

Sprogrejser

Der er både højniveauture i 3.g og sprogophold i sprogklassen.

Udvekslingsrejser

Vi har en række venskabsgymnasier i Frankrig, Tyskland og Spanien og som sprogelev har du derfor ofte mulighed for at komme på udvekslingsrejse med din sprogklasse.

Udvekslingsrejser

Vi har en række venskabsgymnasier i Frankrig, Tyskland og Spanien og som sprogelev har du derfor ofte mulighed for at komme på udvekslingsrejse med din sprogklasse.

Udvekslingsrejser

Vi har en række venskabsgymnasier i Frankrig, Tyskland og Spanien og som sprogelev har du derfor ofte mulighed for at komme på udvekslingsrejse med din sprogklasse.

Udvekslingsrejser

Vi har en række venskabsgymnasier i Frankrig, Tyskland og Spanien og som sprogelev har du derfor ofte mulighed for at komme på udvekslingsrejse med din sprogklasse.

Udvekslingsrejser

Vi har en række venskabsgymnasier i Frankrig, Tyskland og Spanien og som sprogelev har du derfor ofte mulighed for at komme på udvekslingsrejse med din sprogklasse.

Udvekslingsrejser

Vi har en række venskabsgymnasier i Frankrig, Tyskland og Spanien og som sprogelev har du derfor ofte mulighed for at komme på udvekslingsrejse med din sprogklasse.