Grid

Samfund

Vil du gerne forstå og handle på problemstillinger i Danmark og resten af verden? Så vælg en studieretning med samfundsfag.

Forstå verden omkring dig

I samfundsfag kommer du til at arbejde med sociologiske, politiske og økonomiske forhold især i Danmark men også resten af verden. Du bliver trænet i at analysere og vurdere samfundsforhold ud fra forskellige teorier og metoder.

Vi tilbyder 4 studieretninger med samfundsfag, og her har du flere valgmuligheder for at kombinere med andre fag.

Du kan tilvælge matematik eller matematik og informatik (Samf-IT). Du kan også kombinere med engelsk. Endelig har du mulighed for at gå i dybden med klimaproblemstillinger i Klimaklassen, hvor du får både samfundsfag, engelsk og naturgeografi.

Talenttilbud

På Roskilde Gymnasium er der en god tradition for, at du kan udfolde netop dit talent til glæde for dig selv og alle på skolen. Hos os er der plads til mange forskellige typer talenter.

Læs mere om vores talenttilbud