Grid

Eleverne har ordet

Vil du have indflydelse på din og andres skoledag? Sæt dagsordenen i elevråd og udvalg

Bidrag med din mening og holdning

Siden gymnasiet startede i 1969, har vores elever taget del i elevdemokratiet både her på skolen, lokalt i Roskilde og nationalt. Eleverne har været med til at få indflydelse på mærkesager af national betydning som fx øget fokus  på klima og bæredygtighed herunder bæredygtige studieture, foruden at de har kæmpet for at få seksualundervisning på skoleskemaet.

Vi har mange råd og udvalg, hvor du kan få indflydelse på din skolehverdag.

Elevråd og elevrådets forretningsudvalg

Vi har et stort elevråd med 82 medlemmer. To elever fra hver klasse er valgt til at repræsentere klassen i det store råd, som mødes en gang månedligt til elevrådsmøde i skoletiden. Her bliver der drøftet store og små ting, som er vigtige for eleverne at diskutere og træffe beslutninger om.

Elevrådet bliver styret af ER-FU, som er elevrådets forretningsudvalg. De syv medlemmer i ER-FU er valgt af elevrådsrepræsentanterne.

- Det er os, der står for elevrådsmøderne og også for at vande og pleje det blomstrende elevdemokrati. Vi er talerøret mellem ledelsen og eleverne og sørger for, at alle stemmer bliver hørt.

- Vi nedsætter også nye udvalg! I ER-FU har vi både repræsentanter fra Grøn Skole, Røde Kors Ambassadører, Seksualundervisningsudvalget, Amtet-koret – og så er vi jo allesammen med i ER-FU!

Her kan du se nogle af de emner, som elevrådet og ER-FU har arbejdet med:

 • Klimavenlige studieture
 • Seksualundervisning
 • Veganske retter i kantinen
 • Kønsneutrale toiletter og reparation af brusere i idræt
 • Input til fraværsbrev til elever
 • Evaluering af skolestarten
 • Opsætning af ure på gangene
 • Nedsat udvalg: Seksualundervisningsudvalg, HF og STX udvalg, udsmykningsudvalg og kantineudvalg

Elevråd og elevrådets forretningsudvalg

Vi har et stort elevråd med 82 medlemmer. To elever fra hver klasse er valgt til at repræsentere klassen i det store råd, som mødes en gang månedligt til elevrådsmøde i skoletiden. Her bliver der drøftet store og små ting, som er vigtige for eleverne at diskutere og træffe beslutninger om.

Elevrådet bliver styret af ER-FU, som er elevrådets forretningsudvalg. De syv medlemmer i ER-FU er valgt af elevrådsrepræsentanterne.

- Det er os, der står for elevrådsmøderne og også for at vande og pleje det blomstrende elevdemokrati. Vi er talerøret mellem ledelsen og eleverne og sørger for, at alle stemmer bliver hørt.

- Vi nedsætter også nye udvalg! I ER-FU har vi både repræsentanter fra Grøn Skole, Røde Kors Ambassadører, Seksualundervisningsudvalget, Amtet-koret – og så er vi jo allesammen med i ER-FU!

Her kan du se nogle af de emner, som elevrådet og ER-FU har arbejdet med:

 • Klimavenlige studieture
 • Seksualundervisning
 • Veganske retter i kantinen
 • Kønsneutrale toiletter og reparation af brusere i idræt
 • Input til fraværsbrev til elever
 • Evaluering af skolestarten
 • Opsætning af ure på gangene
 • Nedsat udvalg: Seksualundervisningsudvalg, HF og STX udvalg, udsmykningsudvalg og kantineudvalg

Elevråd og elevrådets forretningsudvalg

Vi har et stort elevråd med 82 medlemmer. To elever fra hver klasse er valgt til at repræsentere klassen i det store råd, som mødes en gang månedligt til elevrådsmøde i skoletiden. Her bliver der drøftet store og små ting, som er vigtige for eleverne at diskutere og træffe beslutninger om.

Elevrådet bliver styret af ER-FU, som er elevrådets forretningsudvalg. De syv medlemmer i ER-FU er valgt af elevrådsrepræsentanterne.

- Det er os, der står for elevrådsmøderne og også for at vande og pleje det blomstrende elevdemokrati. Vi er talerøret mellem ledelsen og eleverne og sørger for, at alle stemmer bliver hørt.

- Vi nedsætter også nye udvalg! I ER-FU har vi både repræsentanter fra Grøn Skole, Røde Kors Ambassadører, Seksualundervisningsudvalget, Amtet-koret – og så er vi jo allesammen med i ER-FU!

Her kan du se nogle af de emner, som elevrådet og ER-FU har arbejdet med:

 • Klimavenlige studieture
 • Seksualundervisning
 • Veganske retter i kantinen
 • Kønsneutrale toiletter og reparation af brusere i idræt
 • Input til fraværsbrev til elever
 • Evaluering af skolestarten
 • Opsætning af ure på gangene
 • Nedsat udvalg: Seksualundervisningsudvalg, HF og STX udvalg, udsmykningsudvalg og kantineudvalg

Elevråd og elevrådets forretningsudvalg

Vi har et stort elevråd med 82 medlemmer. To elever fra hver klasse er valgt til at repræsentere klassen i det store råd, som mødes en gang månedligt til elevrådsmøde i skoletiden. Her bliver der drøftet store og små ting, som er vigtige for eleverne at diskutere og træffe beslutninger om.

Elevrådet bliver styret af ER-FU, som er elevrådets forretningsudvalg. De syv medlemmer i ER-FU er valgt af elevrådsrepræsentanterne.

- Det er os, der står for elevrådsmøderne og også for at vande og pleje det blomstrende elevdemokrati. Vi er talerøret mellem ledelsen og eleverne og sørger for, at alle stemmer bliver hørt.

- Vi nedsætter også nye udvalg! I ER-FU har vi både repræsentanter fra Grøn Skole, Røde Kors Ambassadører, Seksualundervisningsudvalget, Amtet-koret – og så er vi jo allesammen med i ER-FU!

Her kan du se nogle af de emner, som elevrådet og ER-FU har arbejdet med:

 • Klimavenlige studieture
 • Seksualundervisning
 • Veganske retter i kantinen
 • Kønsneutrale toiletter og reparation af brusere i idræt
 • Input til fraværsbrev til elever
 • Evaluering af skolestarten
 • Opsætning af ure på gangene
 • Nedsat udvalg: Seksualundervisningsudvalg, HF og STX udvalg, udsmykningsudvalg og kantineudvalg

Elevråd og elevrådets forretningsudvalg

Vi har et stort elevråd med 82 medlemmer. To elever fra hver klasse er valgt til at repræsentere klassen i det store råd, som mødes en gang månedligt til elevrådsmøde i skoletiden. Her bliver der drøftet store og små ting, som er vigtige for eleverne at diskutere og træffe beslutninger om.

Elevrådet bliver styret af ER-FU, som er elevrådets forretningsudvalg. De syv medlemmer i ER-FU er valgt af elevrådsrepræsentanterne.

- Det er os, der står for elevrådsmøderne og også for at vande og pleje det blomstrende elevdemokrati. Vi er talerøret mellem ledelsen og eleverne og sørger for, at alle stemmer bliver hørt.

- Vi nedsætter også nye udvalg! I ER-FU har vi både repræsentanter fra Grøn Skole, Røde Kors Ambassadører, Seksualundervisningsudvalget, Amtet-koret – og så er vi jo allesammen med i ER-FU!

Her kan du se nogle af de emner, som elevrådet og ER-FU har arbejdet med:

 • Klimavenlige studieture
 • Seksualundervisning
 • Veganske retter i kantinen
 • Kønsneutrale toiletter og reparation af brusere i idræt
 • Input til fraværsbrev til elever
 • Evaluering af skolestarten
 • Opsætning af ure på gangene
 • Nedsat udvalg: Seksualundervisningsudvalg, HF og STX udvalg, udsmykningsudvalg og kantineudvalg

Elevråd og elevrådets forretningsudvalg

Vi har et stort elevråd med 82 medlemmer. To elever fra hver klasse er valgt til at repræsentere klassen i det store råd, som mødes en gang månedligt til elevrådsmøde i skoletiden. Her bliver der drøftet store og små ting, som er vigtige for eleverne at diskutere og træffe beslutninger om.

Elevrådet bliver styret af ER-FU, som er elevrådets forretningsudvalg. De syv medlemmer i ER-FU er valgt af elevrådsrepræsentanterne.

- Det er os, der står for elevrådsmøderne og også for at vande og pleje det blomstrende elevdemokrati. Vi er talerøret mellem ledelsen og eleverne og sørger for, at alle stemmer bliver hørt.

- Vi nedsætter også nye udvalg! I ER-FU har vi både repræsentanter fra Grøn Skole, Røde Kors Ambassadører, Seksualundervisningsudvalget, Amtet-koret – og så er vi jo allesammen med i ER-FU!

Her kan du se nogle af de emner, som elevrådet og ER-FU har arbejdet med:

 • Klimavenlige studieture
 • Seksualundervisning
 • Veganske retter i kantinen
 • Kønsneutrale toiletter og reparation af brusere i idræt
 • Input til fraværsbrev til elever
 • Evaluering af skolestarten
 • Opsætning af ure på gangene
 • Nedsat udvalg: Seksualundervisningsudvalg, HF og STX udvalg, udsmykningsudvalg og kantineudvalg

Seksualundervisningsudvalg

Roskilde Gymnasiums elevråd kæmpede for et par år siden sammen med andre unge for at få seksualundervisning på skoleskemaet på landets gymnasier. Og som nogen af de første her i landet, indførte vi fællestimer med seksualundervisning, og elevrådet nedsatte et seksualundervisningsudvalg med både elever og lærere.

- Vi kæmper for at have rettigheden til at lære om egen krop. Det er vigtigt, at vi lærer om grænser og samtykke. Vi er meget aktive i udvalget, og eleverne får selv lov at bestemme, hvad de vil vide om seksualundervisning, fortæller Marco og Sofie fra udvalget.

- Vi er uddannet af Sex og Samfund og går rundt i klasserne for at undervise i, hvordan klassen laver en samværspolitik, som handler om hvordan eleverne er sammen i klasserne, på sociale medier og efter skoletid.

- Det er vildt spændende og meget vigtigt. Det handler om almendannelse, som ikke kun foregår i historie og dansk. Vi skal også lære, hvordan vi er sammen på gode måder.

Udvalget arrangerer også fællestimer med oplægsholdere, der handler om forskellige emner som samtykke, grænser, seksualitet, normer og meget mere.

Seksualundervisningsudvalg

Roskilde Gymnasiums elevråd kæmpede for et par år siden sammen med andre unge for at få seksualundervisning på skoleskemaet på landets gymnasier. Og som nogen af de første her i landet, indførte vi fællestimer med seksualundervisning, og elevrådet nedsatte et seksualundervisningsudvalg med både elever og lærere.

- Vi kæmper for at have rettigheden til at lære om egen krop. Det er vigtigt, at vi lærer om grænser og samtykke. Vi er meget aktive i udvalget, og eleverne får selv lov at bestemme, hvad de vil vide om seksualundervisning, fortæller Marco og Sofie fra udvalget.

- Vi er uddannet af Sex og Samfund og går rundt i klasserne for at undervise i, hvordan klassen laver en samværspolitik, som handler om hvordan eleverne er sammen i klasserne, på sociale medier og efter skoletid.

- Det er vildt spændende og meget vigtigt. Det handler om almendannelse, som ikke kun foregår i historie og dansk. Vi skal også lære, hvordan vi er sammen på gode måder.

Udvalget arrangerer også fællestimer med oplægsholdere, der handler om forskellige emner som samtykke, grænser, seksualitet, normer og meget mere.

Seksualundervisningsudvalg

Roskilde Gymnasiums elevråd kæmpede for et par år siden sammen med andre unge for at få seksualundervisning på skoleskemaet på landets gymnasier. Og som nogen af de første her i landet, indførte vi fællestimer med seksualundervisning, og elevrådet nedsatte et seksualundervisningsudvalg med både elever og lærere.

- Vi kæmper for at have rettigheden til at lære om egen krop. Det er vigtigt, at vi lærer om grænser og samtykke. Vi er meget aktive i udvalget, og eleverne får selv lov at bestemme, hvad de vil vide om seksualundervisning, fortæller Marco og Sofie fra udvalget.

- Vi er uddannet af Sex og Samfund og går rundt i klasserne for at undervise i, hvordan klassen laver en samværspolitik, som handler om hvordan eleverne er sammen i klasserne, på sociale medier og efter skoletid.

- Det er vildt spændende og meget vigtigt. Det handler om almendannelse, som ikke kun foregår i historie og dansk. Vi skal også lære, hvordan vi er sammen på gode måder.

Udvalget arrangerer også fællestimer med oplægsholdere, der handler om forskellige emner som samtykke, grænser, seksualitet, normer og meget mere.

Seksualundervisningsudvalg

Roskilde Gymnasiums elevråd kæmpede for et par år siden sammen med andre unge for at få seksualundervisning på skoleskemaet på landets gymnasier. Og som nogen af de første her i landet, indførte vi fællestimer med seksualundervisning, og elevrådet nedsatte et seksualundervisningsudvalg med både elever og lærere.

- Vi kæmper for at have rettigheden til at lære om egen krop. Det er vigtigt, at vi lærer om grænser og samtykke. Vi er meget aktive i udvalget, og eleverne får selv lov at bestemme, hvad de vil vide om seksualundervisning, fortæller Marco og Sofie fra udvalget.

- Vi er uddannet af Sex og Samfund og går rundt i klasserne for at undervise i, hvordan klassen laver en samværspolitik, som handler om hvordan eleverne er sammen i klasserne, på sociale medier og efter skoletid.

- Det er vildt spændende og meget vigtigt. Det handler om almendannelse, som ikke kun foregår i historie og dansk. Vi skal også lære, hvordan vi er sammen på gode måder.

Udvalget arrangerer også fællestimer med oplægsholdere, der handler om forskellige emner som samtykke, grænser, seksualitet, normer og meget mere.

Seksualundervisningsudvalg

Roskilde Gymnasiums elevråd kæmpede for et par år siden sammen med andre unge for at få seksualundervisning på skoleskemaet på landets gymnasier. Og som nogen af de første her i landet, indførte vi fællestimer med seksualundervisning, og elevrådet nedsatte et seksualundervisningsudvalg med både elever og lærere.

- Vi kæmper for at have rettigheden til at lære om egen krop. Det er vigtigt, at vi lærer om grænser og samtykke. Vi er meget aktive i udvalget, og eleverne får selv lov at bestemme, hvad de vil vide om seksualundervisning, fortæller Marco og Sofie fra udvalget.

- Vi er uddannet af Sex og Samfund og går rundt i klasserne for at undervise i, hvordan klassen laver en samværspolitik, som handler om hvordan eleverne er sammen i klasserne, på sociale medier og efter skoletid.

- Det er vildt spændende og meget vigtigt. Det handler om almendannelse, som ikke kun foregår i historie og dansk. Vi skal også lære, hvordan vi er sammen på gode måder.

Udvalget arrangerer også fællestimer med oplægsholdere, der handler om forskellige emner som samtykke, grænser, seksualitet, normer og meget mere.

Seksualundervisningsudvalg

Roskilde Gymnasiums elevråd kæmpede for et par år siden sammen med andre unge for at få seksualundervisning på skoleskemaet på landets gymnasier. Og som nogen af de første her i landet, indførte vi fællestimer med seksualundervisning, og elevrådet nedsatte et seksualundervisningsudvalg med både elever og lærere.

- Vi kæmper for at have rettigheden til at lære om egen krop. Det er vigtigt, at vi lærer om grænser og samtykke. Vi er meget aktive i udvalget, og eleverne får selv lov at bestemme, hvad de vil vide om seksualundervisning, fortæller Marco og Sofie fra udvalget.

- Vi er uddannet af Sex og Samfund og går rundt i klasserne for at undervise i, hvordan klassen laver en samværspolitik, som handler om hvordan eleverne er sammen i klasserne, på sociale medier og efter skoletid.

- Det er vildt spændende og meget vigtigt. Det handler om almendannelse, som ikke kun foregår i historie og dansk. Vi skal også lære, hvordan vi er sammen på gode måder.

Udvalget arrangerer også fællestimer med oplægsholdere, der handler om forskellige emner som samtykke, grænser, seksualitet, normer og meget mere.