Grid

Klima & bæredygtighed

Vi er UNESCO Verdensmålsskole. Vi rejser på bæredygtige studieture og gør skolen grønnere.

Klima og bæredygtighed

Vi tænker klima og bæredygtighed ind i skoledagligdagen og har fokus på at handle for en bæredygtig fremtid både lokalt og nationalt. Det gælder både i undervisningen, skolens aktiviteter og skolens forbrug.

Vores elever og medarbejdere handler på konkrete, bæredygtige tiltag og projekter på skolen fx på Klimahandledagen, i Grøn Skole udvalget og i Gymnasieskolernes klimaalliance (nyt vindue).

Vi er i gang med at tænke bæredygtighed ind i vores værdier - måske som et fjerde f for (bæredygtig) fremtid?

UNESCO 
Verdensmålsskole

Vi er sammen med ca. 20 stx-gymnasier i Danmark godkendt som UNESCO Verdensmålsskole (nyt vindue).

I løbet af din skoletid vil du derfor møde og arbejde med Verdensmålene på mange måder.  

Vores nabo er Domkirken, som er på UNESCOs Verdensarvsliste.

UNESCO 
Verdensmålsskole

Vi er sammen med ca. 20 stx-gymnasier i Danmark godkendt som UNESCO Verdensmålsskole (nyt vindue).

I løbet af din skoletid vil du derfor møde og arbejde med Verdensmålene på mange måder.  

Vores nabo er Domkirken, som er på UNESCOs Verdensarvsliste.

Bæredygtige studieture

Når du skal på studietur i 2.g eller 1.hf, rejser du og din klasse med tog eller bus.

Når studieturen planlægges, skal klasserne bruge værktøjet GoGreener Climaiders (nyt vindue) til CO2-beregning af transport og ophold samt til kompensation af CO2-belastning.

Et værktøj, som vi har været med til at udvikle her på Amtet.

Bæredygtige studieture

Når du skal på studietur i 2.g eller 1.hf, rejser du og din klasse med tog eller bus.

Når studieturen planlægges, skal klasserne bruge værktøjet GoGreener Climaiders (nyt vindue) til CO2-beregning af transport og ophold samt til kompensation af CO2-belastning.

Et værktøj, som vi har været med til at udvikle her på Amtet.

Bæredygtige studieture

Når du skal på studietur i 2.g eller 1.hf, rejser du og din klasse med tog eller bus.

Når studieturen planlægges, skal klasserne bruge værktøjet GoGreener Climaiders (nyt vindue) til CO2-beregning af transport og ophold samt til kompensation af CO2-belastning.

Et værktøj, som vi har været med til at udvikle her på Amtet.

Bæredygtige studieture

Når du skal på studietur i 2.g eller 1.hf, rejser du og din klasse med tog eller bus.

Når studieturen planlægges, skal klasserne bruge værktøjet GoGreener Climaiders (nyt vindue) til CO2-beregning af transport og ophold samt til kompensation af CO2-belastning.

Et værktøj, som vi har været med til at udvikle her på Amtet.

Bæredygtige studieture

Når du skal på studietur i 2.g eller 1.hf, rejser du og din klasse med tog eller bus.

Når studieturen planlægges, skal klasserne bruge værktøjet GoGreener Climaiders (nyt vindue) til CO2-beregning af transport og ophold samt til kompensation af CO2-belastning.

Et værktøj, som vi har været med til at udvikle her på Amtet.

Bæredygtige studieture

Når du skal på studietur i 2.g eller 1.hf, rejser du og din klasse med tog eller bus.

Når studieturen planlægges, skal klasserne bruge værktøjet GoGreener Climaiders (nyt vindue) til CO2-beregning af transport og ophold samt til kompensation af CO2-belastning.

Et værktøj, som vi har været med til at udvikle her på Amtet.

Klimaklasse & HF-Miljø

Vi tilbyder en klimastudieretning med samfundsfag A, engelsk A og naturgeografi B med særligt fokus på alt det, der betyder noget i forhold til at fremme en bæredygtig udvikling på klimaområdet. 

På hf kan du vælge HF-Miljø med fagpakkefagene samfundsfag B og naturgeografi B. Fagpakken er for dig, der gerne vil lære om miljø- og klimaudfordringer.

Klimaklasse & HF-Miljø

Vi tilbyder en klimastudieretning med samfundsfag A, engelsk A og naturgeografi B med særligt fokus på alt det, der betyder noget i forhold til at fremme en bæredygtig udvikling på klimaområdet. 

På hf kan du vælge HF-Miljø med fagpakkefagene samfundsfag B og naturgeografi B. Fagpakken er for dig, der gerne vil lære om miljø- og klimaudfordringer.

Grøn Skole

Grøn Skole er det centrale udvalg på skolen, hvor elever og medarbejdere arbejder for gøre skolen og lokalområdet mere bæredygtigt og klimavenligt. I udvalget forenes de 17 Verdensmål, vores status som UNESCO Verdensmålsskole og de grønne krav, som vi lever op til for at få Friluftsrådets grønne flag.

Udvalgets medlemmer deltager i konferencer og arrangementer med fokus på globalt medborgerskab, klima- og bæredygtighed.

Grøn Skole

Grøn Skole er det centrale udvalg på skolen, hvor elever og medarbejdere arbejder for gøre skolen og lokalområdet mere bæredygtigt og klimavenligt. I udvalget forenes de 17 Verdensmål, vores status som UNESCO Verdensmålsskole og de grønne krav, som vi lever op til for at få Friluftsrådets grønne flag.

Udvalgets medlemmer deltager i konferencer og arrangementer med fokus på globalt medborgerskab, klima- og bæredygtighed.

Grøn Skole

Grøn Skole er det centrale udvalg på skolen, hvor elever og medarbejdere arbejder for gøre skolen og lokalområdet mere bæredygtigt og klimavenligt. I udvalget forenes de 17 Verdensmål, vores status som UNESCO Verdensmålsskole og de grønne krav, som vi lever op til for at få Friluftsrådets grønne flag.

Udvalgets medlemmer deltager i konferencer og arrangementer med fokus på globalt medborgerskab, klima- og bæredygtighed.

Grøn Skole

Grøn Skole er det centrale udvalg på skolen, hvor elever og medarbejdere arbejder for gøre skolen og lokalområdet mere bæredygtigt og klimavenligt. I udvalget forenes de 17 Verdensmål, vores status som UNESCO Verdensmålsskole og de grønne krav, som vi lever op til for at få Friluftsrådets grønne flag.

Udvalgets medlemmer deltager i konferencer og arrangementer med fokus på globalt medborgerskab, klima- og bæredygtighed.

Grøn Skole

Grøn Skole er det centrale udvalg på skolen, hvor elever og medarbejdere arbejder for gøre skolen og lokalområdet mere bæredygtigt og klimavenligt. I udvalget forenes de 17 Verdensmål, vores status som UNESCO Verdensmålsskole og de grønne krav, som vi lever op til for at få Friluftsrådets grønne flag.

Udvalgets medlemmer deltager i konferencer og arrangementer med fokus på globalt medborgerskab, klima- og bæredygtighed.

Grøn Skole

Grøn Skole er det centrale udvalg på skolen, hvor elever og medarbejdere arbejder for gøre skolen og lokalområdet mere bæredygtigt og klimavenligt. I udvalget forenes de 17 Verdensmål, vores status som UNESCO Verdensmålsskole og de grønne krav, som vi lever op til for at få Friluftsrådets grønne flag.

Udvalgets medlemmer deltager i konferencer og arrangementer med fokus på globalt medborgerskab, klima- og bæredygtighed.

Øget biodiversitet

I Grøn Skole-udvalget og på Klimahandledagen arbejder vi med at øge biodiversiteten på skolens områder ved at udlægge en større del af skolens arealer til vild natur. Vi udskifter de nuværende planter med arter, der i større grad tiltrækker insekter og som ikke er invasive.

Øget biodiversitet

I Grøn Skole-udvalget og på Klimahandledagen arbejder vi med at øge biodiversiteten på skolens områder ved at udlægge en større del af skolens arealer til vild natur. Vi udskifter de nuværende planter med arter, der i større grad tiltrækker insekter og som ikke er invasive.

Affaldssortering

Vi indførte affaldssortering året før det blev lovpligtigt for skoler at sortere affald. 

Derudover arbejder vi med reduktion af affaldsmængden fx ved at bruge mindre engangsservice.

Vi har opsat pantflaskebeholdere, hvor elever kan aflevere pantflasker.

Affaldssortering

Vi indførte affaldssortering året før det blev lovpligtigt for skoler at sortere affald. 

Derudover arbejder vi med reduktion af affaldsmængden fx ved at bruge mindre engangsservice.

Vi har opsat pantflaskebeholdere, hvor elever kan aflevere pantflasker.

Affaldssortering

Vi indførte affaldssortering året før det blev lovpligtigt for skoler at sortere affald. 

Derudover arbejder vi med reduktion af affaldsmængden fx ved at bruge mindre engangsservice.

Vi har opsat pantflaskebeholdere, hvor elever kan aflevere pantflasker.

Affaldssortering

Vi indførte affaldssortering året før det blev lovpligtigt for skoler at sortere affald. 

Derudover arbejder vi med reduktion af affaldsmængden fx ved at bruge mindre engangsservice.

Vi har opsat pantflaskebeholdere, hvor elever kan aflevere pantflasker.

Affaldssortering

Vi indførte affaldssortering året før det blev lovpligtigt for skoler at sortere affald. 

Derudover arbejder vi med reduktion af affaldsmængden fx ved at bruge mindre engangsservice.

Vi har opsat pantflaskebeholdere, hvor elever kan aflevere pantflasker.

Affaldssortering

Vi indførte affaldssortering året før det blev lovpligtigt for skoler at sortere affald. 

Derudover arbejder vi med reduktion af affaldsmængden fx ved at bruge mindre engangsservice.

Vi har opsat pantflaskebeholdere, hvor elever kan aflevere pantflasker.