Grid

Optagelse

Søg på optagelse.dk

Sådan søger du

 • Ansøgningsfrist d. 1. marts 2024
 • Ansøgningen skal sendes via din skole på www.optagelse.dk (nyt vindue)
 • Senest d. 1. juni 2024 får du svar på, hvilket gymnasium du er optaget på. Svar sendes med digital post.

Optagelse

 • Ansøgerne bliver først og fremmest fordelt på baggrund af deres prioriteter, hvis der er for mange ansøgere, bliver de fordelt efter transporttiden gymnasiets adresse til ansøgers adresse. Læs mere under fordelingskriterier nedenfor.
 • Bemærk: Du har ikke krav på at komme ind på den institution, du søger som 1. prioritet.

Du kan også komme på besøg på Amtet, inden du skal vælge.

Sådan søger du

 • Ansøgningsfrist d. 1. marts 2024
 • Ansøgningen skal sendes via din skole på www.optagelse.dk (nyt vindue)
 • Senest d. 1. juni 2024 får du svar på, hvilket gymnasium du er optaget på. Svar sendes med digital post.

Optagelse

 • Ansøgerne bliver først og fremmest fordelt på baggrund af deres prioriteter, hvis der er for mange ansøgere, bliver de fordelt efter transporttiden gymnasiets adresse til ansøgers adresse. Læs mere under fordelingskriterier nedenfor.
 • Bemærk: Du har ikke krav på at komme ind på den institution, du søger som 1. prioritet.

Du kan også komme på besøg på Amtet, inden du skal vælge.

Sådan søger du

 • Ansøgningsfrist d. 1. marts 2024
 • Ansøgningen skal sendes via din skole på www.optagelse.dk (nyt vindue)
 • Senest d. 1. juni 2024 får du svar på, hvilket gymnasium du er optaget på. Svar sendes med digital post.

Optagelse

 • Ansøgerne bliver først og fremmest fordelt på baggrund af deres prioriteter, hvis der er for mange ansøgere, bliver de fordelt efter transporttiden gymnasiets adresse til ansøgers adresse. Læs mere under fordelingskriterier nedenfor.
 • Bemærk: Du har ikke krav på at komme ind på den institution, du søger som 1. prioritet.

Du kan også komme på besøg på Amtet, inden du skal vælge.

Sådan søger du

 • Ansøgningsfrist d. 1. marts 2024
 • Ansøgningen skal sendes via din skole på www.optagelse.dk (nyt vindue)
 • Senest d. 1. juni 2024 får du svar på, hvilket gymnasium du er optaget på. Svar sendes med digital post.

Optagelse

 • Ansøgerne bliver først og fremmest fordelt på baggrund af deres prioriteter, hvis der er for mange ansøgere, bliver de fordelt efter transporttiden gymnasiets adresse til ansøgers adresse. Læs mere under fordelingskriterier nedenfor.
 • Bemærk: Du har ikke krav på at komme ind på den institution, du søger som 1. prioritet.

Du kan også komme på besøg på Amtet, inden du skal vælge.

Sådan søger du

 • Ansøgningsfrist d. 1. marts 2024
 • Ansøgningen skal sendes via din skole på www.optagelse.dk (nyt vindue)
 • Senest d. 1. juni 2024 får du svar på, hvilket gymnasium du er optaget på. Svar sendes med digital post.

Optagelse

 • Ansøgerne bliver først og fremmest fordelt på baggrund af deres prioriteter, hvis der er for mange ansøgere, bliver de fordelt efter transporttiden gymnasiets adresse til ansøgers adresse. Læs mere under fordelingskriterier nedenfor.
 • Bemærk: Du har ikke krav på at komme ind på den institution, du søger som 1. prioritet.

Du kan også komme på besøg på Amtet, inden du skal vælge.

Sådan søger du

 • Ansøgningsfrist d. 1. marts 2024
 • Ansøgningen skal sendes via din skole på www.optagelse.dk (nyt vindue)
 • Senest d. 1. juni 2024 får du svar på, hvilket gymnasium du er optaget på. Svar sendes med digital post.

Optagelse

 • Ansøgerne bliver først og fremmest fordelt på baggrund af deres prioriteter, hvis der er for mange ansøgere, bliver de fordelt efter transporttiden gymnasiets adresse til ansøgers adresse. Læs mere under fordelingskriterier nedenfor.
 • Bemærk: Du har ikke krav på at komme ind på den institution, du søger som 1. prioritet.

Du kan også komme på besøg på Amtet, inden du skal vælge.

Fordelingskriterier og klagevejledning

Fordelingskriterier og klagevejledning

Fordelingskriterier og klagevejledning

Fordelingskriterier og klagevejledning

Fordelingskriterier og klagevejledning

Elevfordelingsbekendtgørelse

Her kan du læse den gældende elevfordelingsbekendtgørelsen (nyt vindue).

Fordelingskriterier

Transporttid

Ansøgerne fordeles på baggrund af deres prioriteter, hvis der er for mange ansøgere, fordeles de efter transporttiden fra gymnasiets adresse til ansøgers bopæl.


Maksimal transporttid

Ansøgerne får plads inden for en maksimal transporttid på 45 minutter (hver vej). Ansøgerne kan dog komme i betragtning til et gymnasium længere væk end 45 minutter, hvis de selv har prioriteret gymnasiet.


Hvordan bliver transporttiden opgjort?

 • Den estimerede rejsetid fra ansøgerens bopæl til afdelingens adresse (vejpunkt til vejpunkt) med enten offentlig transport eller cykel.
 • Rejsetiden vil blive opgjort i hele minutter.
 • Det er den af de to transportformer, der har den korteste estimerede transporttid, der lægges til grund for opgørelsen af den maksimale transporttid og ved elevfordelingen.
 • Transporttiden vil blive beregnet fra ansøgerens bopæl til gymnasiets adresse om morgenen og fra gymnasiets adresse til ansøgerens bopæl om eftermiddagen.
 • Ved beregning af transporttid med offentlig transport beregnes rejsetiden som en samlet rejsetid fra ansøgeren forlader sin adresse til ansøgeren er nået frem til gymnasiets adresse, inklusiv ventetid undervejs.

Kilde: https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/elevfordeling/spoergsmaal-og-svar (nyt vindue)

Klagevejledning

Ansøgere har fortsat mulighed for at anmode om genoptagelse og – hvis ansøgeren ikke får medhold ved genoptagelse og der er tale om retlige spørgsmål - mulighed for at klage.

Anmodning om genoptagelse skal rettes til bopælsregionen senest 10 dage efter modtagelse af besked om pladsreservation.

Hvis ansøgeren ikke får medhold i regionens behandling af genoptagelsesanmodningen, kan afgørelsen påklages til Børne- og Undervisningsministeriet.

Kilde: https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/elevfordeling/spoergsmaal-og-svar (nyt vindue)

Fordelingskriterier og klagevejledning