Grid

Mobilfri undervisning

1/9/23

Mobilen afleveres i mobilskabe

Efter sommerferien har elever fået en ny vane. De skal nemlig aflevere deres mobiltelefoner i et mobilskab, når modulet starter. Vi har indført mobilfri undervisning, for at eleverne skal få en bedre koncentration om det faglige og det sociale i læringssituationen, så det får det bedst mulige ud af undervisningen uden at blive forstyrret.

Vi håber, at tiltaget vil mindske distraktionerne og skabe øget fokus på undervisningen. Og forventer også, at det vil bidrage til, at eleverne oplever øget læring, sammenhold og trivsel i hverdagen på Amtet.

Mobiltelefonen bliver hurtigt en konkurrent til den opmærksomhed som undervisningen kræver – og dermed udfordres relationen mellem eleverne samt mellem lærer og elev. Mobiltelefonen udfordrer også den sociale sammenhængskraft, der skal være i en klasse. Man kan ikke være helt til stede i nuet, hvis man er halvt til stede digitalt.

Eleverne lægger mobiltelefonen i mobilskabet hver gang en nyt modul starter. Her ligger den, låst inde i de ca. 90 min. modulet varer. På vej ud ad klasseværelset tager de telefonen med sig igen.