Grid

5. Science

Biologi A, Kemi B
Søg på optagelse.dk

Få viden om verden og fremtidens forskning

Du skal arbejde med, hvordan kroppen fungerer som en kompleks maskine med muskler, sanser og hjerne. Du vil lære om, hvordan immunsystemet bekæmper det konstante angreb fra vira, bakterier og kræftceller og bruge DNA-analyse til at finde en morder. Kemi handler om molekyler og kemiske forbindelser.

Vi undersøger hverdagskemien og finder ud af, hvad mobiltelefonen består af, eller hvor meget salt der er i fjordvandet. Vi kan også se på, hvorfor nogle kemiske forbindelser kan give misdannede kønsorganer hos dyr og mennesker. I kemi kommer du selv i laboratoriet og arbejder med at danne forskellige forbindelser fra farvestoffer til lægemidler.

Biologi og kemi arbejder sammen

Biologi og kemi kan arbejde sammen om en række emner som fx lægemidler, hvor du i kemi selv går i laboratoriet og syntetiserer lægemidler, og i biologi lærer om, hvordan lægemidler virker.

Vi skal se på livets udvikling, evolution, økosystemer under forandring, og du kan arbejde med, hvordan gensplejsede organismer kan være med til udvikle bæredygtige brændstoffer. Viden om livets byggestene - DNA - giver forståelse af de nye genværktøjer som CRISPR, som måske kan helbrede arvelige sygdomme og kræft i fremtiden, men som også kan anvendes til at udrydde myggearter som spreder Malaria og Zika-virus. Med matematikken laver vi beregninger i behandlingen af vores forsøgsdata, og vi laver modeller over sammenhænge og processer.

Du skal på ture ud af huset fx til Zoologisk Have for at se på arvelighed eller adfærd, med ud at fiske muslinger i fjorden eller på besøg i laboratoriet på Københavns Universitet for at finde DNA i søvand.

Fordyb dig i laboratoriet og i naturen

  • Du skal anvende nye metoder og apparater i forsøg
    med DNA og bioteknologi.
  • Alle de emner du skal arbejde med hænger direkte
    sammen med verden omkring os - fra multiresistente
    bakterier til doping og epidemier.
  • Du lærer at designe og udføre forsøg.
  • Du kommer ud i naturen, ind i laboratoriet og op på kondicyklen.


Hvad kan du blive?

På Roskilde Gymnasium er der en god tradition for, at du kan udfolde netop dit talent til glæde for dig selv og alle på skolen. Hos os er der plads til mange forskellige typer talenter.

Læge
Marinebiolog
Dyrlæge
Biomediciner
Biokemiker
Læge
Marinebiolog
Dyrlæge
Biomediciner
Biokemiker
Hvorfor valgte I biokemi?
Amtet
Vi valgte biokemi, fordi vi gerne ville arbejde med det biologiske med fokus på både celler men også hele den levende organisme. Fordi vi har kemi B og biologi A, har vi også virkelig mange forsøg og opholder os tit i laboratoriet, hvilket også var en grund til, at vi valgte det. Vi har kun 3 A-fag, så vi kan frit vælge hvilket 4. fag, som vi vil hæve til A – og det kan fx være engelsk eller matematik.”
Silia, Julie og Frederikke
3.y