Grid

12. Samfund

Klimaklassen: Samfundsfag A, Engelsk A, Naturgeografi B
Søg på optagelse.dk

Vil du skabe en bæredygtig fremtid?

Vores klimaklasse er for dig, som er optaget af klimaforandringerne og gerne vil lære, hvorfor de opstår, hvad det betyder for vores samfund lokalt, nationalt og globalt, og hvordan vi sammen kan arbejde med og påvirke de udfordringer, som følger med.

Du har lyst til at vide mere om, hvordan klimaforandringer kan håndteres, og hvordan du kan påvirke det politiske niveau fra Christiansborg til EU og FN for at sikre en bæredygtig fremtid. Hvis du vælger denne linje, kommer du bl.a. til at samarbejde med universitetsforskere, organisationer og virksomheder, der arbejder for at forstå klimaudfordringerne og omstille samfundet i en klimavenlig retning.

I klimaklassen får du samfundsfag og engelsk på A-niveau sammen med naturgeografi på B-niveau. Fagkombination betyder, at du bliver klædt på til at forstå og handle på komplekse samfundsfaglige og naturvidenskabelige problemstillinger, hvor den sociale udvikling, den økonomiske udvikling og hensynet til miljøet skal balanceres.

Lær om klimaforandringer og samfundsforhold

  • Du skal lære, hvordan mennesker, natur og samfund gensidigt påvirker hinanden, og du skal være med til at fremme bæredygtighed på skolen og i Roskilde.
  • I naturgeografi lærer du om årsagerne til klimaforandringer og konsekvenserne af samfundets voksende pres på naturgrundlaget.
  • I samfundsfag lærer du at analysere og vurdere samfundsmæssige problemstillinger og prioriteringsproblemer, og du kommer til at arbejde med sociologiske, politologiske, økonomiske begreber og teorier.
  • Du vil komme til at arbejde med medieteorier for at forstå, hvordan medierne og politikerne forsøger at sætte ”dagsordenen” inden for fx klimaproblemer. Du vil også komme til at sætte fokus på de kulturelle forskelle, der er lande og folk imellem og hvorfor dette kan medvirke til at besværliggøre samarbejde og kommunikation inden for fx klima.
  • Hvis du vil ændre på noget, er kommunikation altafgørende. Både den skriftlige og mundtlige kommunikation. Derfor vil du i engelsk bl.a. lære om gode og dårlige taler, præsentationsteknik og at være overbevisende og inspirerende i tale og på skrift.
  • Du kommer på ekskursioner i undervisningen, hvor du fx besøger NGO’ere, grønne virksomheder, tænketanke, forskere og politikere.

Hvad kan du blive?

På Roskilde Gymnasium er der en god tradition for, at du kan udfolde netop dit talent til glæde for dig selv og alle på skolen. Hos os er der plads til mange forskellige typer talenter.

Ingeniør
Kemiker
Læge
Marinebiolog
Psykolog
Dyrlæge
Ingeniør
Kemiker
Læge
Marinebiolog
Psykolog
Dyrlæge
Hvorfor går du i klimaklassen?
Amtet
Jeg har valgt klimalinjen, fordi den er anderledes. Du kommer i en klasse, hvor alle brænder for det samme, og du kommer ud til nogle klimatopmøder, og det synes jeg er sindssygt spændende.
Lærke
2.k